Em hãy vẽ mô tả đường đi từ nhà em tới trường và trình bày trước lớp

  • 1 Đánh giá

1. Khái niệm lược đồ trí nhớ

2. Vẽ lược đồ trí nhớ

a) Vẽ lược đồ trí nhớ đường đi

Em hãy vẽ mô tả đường đi từ nhà em tới trường và trình bày trước lớp

b) Vẽ lược đồ một khu vực

Em hãy mô tả trường em qua trí nhớ của mình và trình bày trước lớp

Bài làm:

HS vẽ lược đồ theo trí nhớ.

  • 69 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021