Sử dụng Google Maps, tìm vị trí nhà em (hoặc xã, phường, thị trấn nơi em ở), sau đó tìm đường đi và khoảng cách từ đó đến các địa điểm khác mà em muốn tới

  • 1 Đánh giá

Câu 5: Sử dụng Google Maps, tìm vị trí nhà em (hoặc xã, phường, thị trấn nơi em ở), sau đó tìm đường đi và khoảng cách từ đó đến các địa điểm khác mà em muốn tới.

Bài làm:

HS tự tìm kiếm vị trí nhà mình trên Google Maps

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021