Em hãy cho biết quả Địa Cầu và bản đồ có điểm gì giống nhau và khác nhau

  • 1 Đánh giá

1. Khái niệm bản đồ

1/ Em hãy cho biết quả Địa Cầu và bản đồ có điểm gì giống nhau và khác nhau.

2/ Hãy nêu một số ví dụ cụ thể về vai trò của bản đồ trong học tập và đời sống.

Bài làm:

1/ Quả Địa Cầu và bản đồ có điểm giống nhau và khác nhau:

  • Giống: đều là sự mô phỏng thu nhỏ một phần hay toàn bộ bề mặt trái đất theo một tỉ lệ nhất định
  • Khác: Quả địa cầu là mô phỏng theo dạng cầu (tròn) giống trái đất thật của chúng ta do đó các kinh tuyến sẽ cắt nhau tại 2 điểm cực bắc và cực nam, còn các vĩ tuyến là các đường tròn đồng tâm (chỉ trên quả địa cầu thôi còn thực tế thì không vậy). Bản đồ là hình vẽ thu nhỏ Trái Đất lên mặt phẳng trên cơ sở toán học, thể hiện các đối tượng địa lí bằng biểu tượng có các yếu tố bổ trợ, yếu tố nội dung.

2/ Một số ví dụ cụ thể về vai trò của bản đồ trong học tập và đời sống:

  • Xác định được vị trí địa lí một điểm nào đó trên mặt đất (toạ độ địa lí), ở vào đới khí hậu nào,...
  • Dùng để chỉ đường.
  • Dùng trong các ngành kinh tế: nông nghiệp, công nghiệp, du lịch,...
  • Dùng trong quân sự
  • Dự báo và thể hiện các hiện tượng tự nhiên,...
  • 44 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải lịch sử và địa lí 6 kết nối tri thức