Vương quốc Phù Nam ra đời ở đâu và vào thời gian nào?

  • 1 Đánh giá

1. Sự hình thành, phát triển và suy vong của Vương quốc Phù Nam

1/ Vương quốc Phù Nam ra đời ở đâu và vào thời gian nào?

2/ Lập đường thời gian thể hiện các mốc hình thành, phát triển và suy vong của Vương quốc Phù Nam

Bài làm:

1/ Vương quốc Phù Nam ra đời vào khoảng thế kỉ I. Địa bàn chảu yếu của Vương quốc Phù Nam là khu vực Nam Trung Bộ ngày nay. Thời kì đỉnh cao, phạm vi của Phù Nam được mở rộng, có thể bao gồm nhiều vùng đất thuộc một số nước Đông Nam Á ngày nay.

2/ Đường thời gian thể hiện các mốc hình thành, phát triển và suy vong của Vương quốc Phù Nam:

  • 93 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải lịch sử và địa lí 6 kết nối tri thức