Sử dụng la bàn trong lớp học, xác định hướng cửa lớp, hướng cổng trường

  • 1 Đánh giá

1. Xác định phương hướng bằng la bàn

Sử dụng la bàn trong lớp học, xác định hướng cửa lớp, hướng cổng trường.

Bài làm:

- Sử dung la bàn trong lớp học:

+ Đặt la bàn thăng bằng trên mặt phẳng, tránh xa các vật bằng kim loại.

+ Chỉnh vị trí để kim la bàn chỉ hướng bắc trùng với với góc 0°. Khi đó ta đã xác định được hướng bắc - nam trong thực tế, từ hướng bắc - nam này, ta sẽ xác định được các hướng còn lại và xác định được hướng cửa lớp và hướng cổng.

  • 36 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021