Nước mưa rơi xuống mặt đất sẽ tồn tại ở những đâu?

  • 2 Đánh giá

2. Vòng tuần hoàn lớn của nước

Quan sát sơ đồ hình 2 và kết hợp với hiểu biết của em, hãy cho biết:

1/ Nước mưa rơi xuống mặt đất sẽ tồn tại ở những đâu?

2/ Hãy mô tả vòng tuần hoàn lớn của nước

Bài làm:

1/ Nước mưa tồn tại ở ao, hồ, sông, suối, biển và đại dương, nguồn nước ngầm,...

2/ Vòng tuần hoàn lớn của nước:

Nước mưa rơi xuống bề mặt đất tồn tại ở: trong đất, ở sông, hồ,... đại dương, nước ngầm. Sự vận động của nước trong thuỷ quyển: trong sông, hồ, biển, đại dương nước ở trạng thái lỏng. Tuy nhiên, nước luôn luôn bốc hơi hoặc thăng hoa (băng) ở mọi nhiệt độ tạo thành hơi nước trong khí quyển. Ở mọi nơi trong tầng thấp của khí quyển luôn luôn có hơi nước. Khi bốc hơi lên cao gặp lạnh, hơi nước chuyển sang trạng thái lỏng hoặc rắn (mưa, tuyết). Nước mưa rơi xuống bề mặt đất tồn tại ở đại dương, sông, hồ,... ngấm xuống đất tạo thành nước ngầm và độ ẩm trong đất.

  • 115 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021