Xác định trên hình 1 phạm vi của năm đới khí hậu trên Trái Đất

  • 1 Đánh giá

2. Các đới khí hậu trên Trái Đất

1/ Xác định trên hình 1 phạm vi của năm đới khí hậu trên Trái Đất

2/ Hãy lựa chọn và trình bày khái quát đặc điểm của một đới khí hậu

Bài làm:

1/ Xác định trên hình 1 phạm vi của năm đới khí hậu trên Trái Đất:

  • Đới nóng (nhiệt đới): nằm giữa hai chí tuyến
  • Ôn đới (đới ôn hòa): từ 23 độ 27'B đến 63 độ 33'B; từ 23 độ 27'N đến 63 độ 33'N
  • Hàn đới (Đới lạnh): từ 63 độ 33'B đến 90 độ B; từ 63 độ 33'N đến 90 độ N.

2/ Đặc điểm của đới nóng:

  • Nóng quanh năm, nhiệt độ tủng bình trên 20 độ C
  • Lượng mưa trung bình từ 1000 - 2000mm
  • Gió thổi thường xuyên là gió Mậu dịch.
  • 18 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải lịch sử và địa lí 6 kết nối tri thức