Tại sao núi lửa gây nhiều tác hại cho con người nhưng quanh các núi lửa vẫn có đông di cư sinh sống?

  • 1 Đánh giá

4/ Tại sao núi lửa gây nhiều tác hại cho con người nhưng quanh các núi lửa vẫn có đông di cư sinh sống?

Bài làm:

Núi lửa gây nhiều tác hại cho con người nhưng quanh núi lửa vẫn có đông dân cư sinh sống vì các dòng dung nham sau khi phun trào hàng triệu năm bị phong hoá, tạo thành tầng đất màu mỡ, thuận lợi cho canh tác nông nghiệp, các vùng đất đó cũng thường có nhiều khoáng sản, là yếu tố thu hút dân cư đến sinh sống.

  • 14 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021