Dựa vào hình 1, em hãy cho biết các đường đồng mức có khoảng cách cao đều cách nhau bao nhiêu mét.

  • 2 Đánh giá

1. Đọc lược đồ địa hình tỉ lệ lớn

Dựa vào hình 1, em hãy:

- Cho biết các đường đồng mức có khoảng cao đều cách nhau bao nhiêu mét.

- So sánh độ cao giữa các đỉnh núi A1, A2. A3.

- So sánh của các điểm B1, B2, B3, C.

- Một bạn muốn leo lên đỉnh A2, theo em nên đi theo sườn D1-A2 hay sườn D2-A2. Vì sao?

Bài làm:

1/

- Cho biết các đường đồng mức có khoảng cao đều 100 mét

- So sánh độ cao giữa các đỉnh núi A1, A2, A3: A1 < A3 < A2

- So sánh của các điểm B1, B2, B3, C: B3 = C (900m) < B1 (1000m) < B2 (1100m)

- Một bạn muốn leo lên đỉnh A2, ta nên đi theo sườn D1-A2 vì các đường đồng mức ở sườn này thưa hơn các đường đồng mức ở sườn D2- A2, nên đường sẽ dốc ít hơn, dễ di chuyển hơn.

  • 81 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải lịch sử và địa lí 6 kết nối tri thức