Dựa vào bản đồ hình 5, cho biết tên nhóm đất phổ biến ở nước ta

  • 1 Đánh giá

B. Phần luyện tập và vận dụng

1/ Dựa vào bản đồ hình 5, cho biết tên nhóm đất phổ biến ở nước ta

2/ Tại sao để bảo vệ đất, chúng ta phải phủ xanh đất trống, đồi núi trọc

3/ Con người có tác động như thế nào đến sự biến đổi đất

Bài làm:

1/ Nhóm đất phổ biến ở nước ta: Đất đỏ vàng nhiệt đới

2/ Để bảo vệ đất, chúng ta phải Phải phủ xanh đất trống, đổi núi trọc vì lớp phủ thực vật sẽ hạn chế quá trình rửa trôi đất làm mất chất dinh dưỡng trong đất. Lớp phủ bể mặt sẽ cung cấp các chất hữu cơ quan trọng để bổ sung lượng mùn, giữ nước làm đất không bị khô, thiếu nước.

3/ Con người có tác động đến sự biến đổi đất

- Con người làm cho đất tốt hơn nhờ các biện pháp tăng độ phì của đất:

  • Phủ xanh đất trống đồi núi trọc.
  • Canh tác đất hợp lí.
  • Bón phân hữu cơ.
  • Không sử dụng phân hoá học.
  • Luân canh, xen canh, cho đất có thời gian tái tạo,...

- Con người làm cho đất xấu đi do sử dụng thuốc trừ sâu, khai thác tài nguyên, chặt phá rừng,...

  • 28 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021