Hướng dẫn độc biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa.

  • 1 Đánh giá

1/ Hướng dẫn độc biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa.

- Trục bên tay trái thể hiện yếu tố nào. Đơn vị đo của yếu tố đó.

- Trục bên tay phải thể hiện yếu tố nào. Đơn vị đo của yếu tố đó.

- Biểu đồ cột màu xanh thẻ hiện cho yếu tố nào.

- Đường biểu diễn màu đỏ thể hiện yếu tố nào.

- Trục ngang thẻ hiện yếu tố nào.

Bài làm:

1.

+ Trục bên tay trái thể hiện yếu tố nhiệt độ. Đơn vị đo là °C.

+ Trục bên tay phải là yếu tố lượng mưa. Đơn vị đo là mi-li-mét.

+ Biểu đồ cột màu xanh thể hiện cho lượng mưa, chia thành các tháng.

+ Đường màu đỏ thể hiện cho nhiệt độ.

+ Trục ngang thể hiện thời gian với 12 phần tương ứng với 12 tháng.

  • 18 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải lịch sử và địa lí 6 kết nối tri thức