Kể tên năm thành phố đông dân nhất trên thế giới năm 2018

  • 2 Đánh giá

3. Một số thành phố đông dân nhất trên thế giới

Dựa vào bản đồ hình 4 và bảng số liệu trang 196, em hãy:

1/ Kể tên năm thành phố đông dân nhất trên thế giới năm 2018

2/ Cho biết châu lục nào có nhiều siêu đô thị nhất

Bài làm:

1/ Năm thành phố đông dân nhất trên thế giới năm 2018: Tô-ky-ô, Niu Đê-li, Thượng Hải, Xao Pao-lô, Mê-hi-cô Xi-ti

2/ Châu Á có nhiều siêu đô thị nhất

  • 140 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021