Em hãy cho biết nơi phân bố rừng nhiệt đới

  • 1 Đánh giá

1. Đặc điểm rừng nhiệt đới

1/ Em hãy cho biết nơi phân bố rừng nhiệt đới

2/ Dựa vào thông tin trong mục 1 và các hình 1, 2, 3 em hãy:

- Trình bày đặc điểm của rừng nhiệt đới

- Nêu sự khác nhau của rừng mưa nhiệt đới và rừng nhiệt đới gió mùa

Bài làm:

1/ Nơi phân bố của rừng nhiệt đới: trải từ vùng Xích đạo đến hết vành đai nhiệt đới ở cả bán cầu Bắc và bán cầu Nam.

2/

- Đặc điểm của rừng nhiệt đới: Rừng nhiệt đới có cấu trúc nhiều tầng, nhiều loài thân gỗ, dây leo chẳng chịt, phong lan, tầm gửi; động vật rất phong phú, nhiều loài sống trên cây, leo trèo giỏi như khỉ, vượn,...

- Sự khác nhau của rừng nhiệt đới gió mùa so với rừng mưa nhiệt đới: ít tầng hơn, phần lớn cây trong rừng bị rụng lá về mùa khô, rừng thoáng và không ẩm ướt bằng rừng mưa nhiệt đới.

  • 34 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021