Tại sao chính quyền phong kiến phương Bắc thực hiện chính sách đồng hoá dân tộc Việt?

  • 5 Đánh giá

Phần luyện tập và vận dụng

1/ Tại sao chính quyền phong kiến phương Bắc thực hiện chính sách đồng hoá dân tộc Việt?

2/ Em có suy luận gì về hậu quả chính sách bóc lột kinh tế của các triều đại phong kiến phương Bắc theo bảng dưới đây.

Lĩnh vựcThông tin phản ánhSuy luận về hậu quả

Đất đai

Chiếm ruộng đất, lập thành áp trai để bắt dân ta cày cấy.

Người Việt mất ruộng bị biến thành nông nô của nhà nước đô hộ

Thuế khóa - Cống nạp

- Áp đặt chính sách tô thuế nặng nề.- Bắt cống nạp nhiều vải vóc, hương liệu và sản vật quý để đưa về Trung Quốc?

Thủ công nghiệp

Nắm độc quyền về sắt và muối

?

Bài làm:

1/ Chính quyền phong kiến phương Bắc thực hiện chính sách đồng hoá dân tộc Việt vì:

  • Chúng muốn biến nước ta thành lãnh thổ của chúng, biến nhân dân thành nô lệ của Trung Quốc, xoá bỏ quốc hiệu nước ta trên bản đồ thế giới
  • Muốn cướp đoạt lãnh thổ, sản vật quý, vải vóc, hương liệu để đưa về Trung Quốc
  • Muốn bành trướng sức mạnh

2/ Hậu quả chính sách bóc lột kinh tế của các triều đại phong kiến phương Bắc để lại hết sức nặng nề:

Lĩnh vựcThông tin phản ánhSuy luận về hậu quả

Đất đai

Chiếm ruộng đất, lập thành áp trai để bắt dân ta cày cấy.

Người Việt mất ruộng bị biến thành nông nô của nhà nước đô hộ

Thuế khóa - Cống nạp

- Áp đặt chính sách tô thuế nặng nề.

- Bắt cống nạp nhiều vải vóc, hương liệu và sản vật quý để đưa về Trung Quốc

Bóc lột sức lao động, cướp đoạt tài sản của nhân dân ta

Khiến đất nước ta đói kém, nghèo nàn, kém phát triển

Thủ công nghiệp

Nắm độc quyền về sắt và muối

- Đánh nặng thuế sắt là để nhân dân ta không có đủ cơ hội để sản xuất vũ khí chống lại chúng.

- Đánh nặng thuế muối là vì muốn nhân dân ta cơ thể ốm yếu, ngu dốt, lạc hậu giúp thi hành chính sách ngu dân để dễ bề cai trị, vì muối là thành phần thiết yếu và quan trọng trong bữa ăn

chúng tôi muốn chúng tôi biến nước thành lãnh thổ của chúng tôi, nhân dân biến thành lệ dân của Trung Quốc, xóa bỏ hiệu nước trên bản đồ thế giới muốn dân chúng tôi phải làm nô lệ hầu hết bọn chúng.

  • 355 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải lịch sử và địa lí 6 kết nối tri thức