Em hãy tìm hiểu thông tin về các loại đất chủ yếu có ở nước ta. Nêu một số biện pháp để tăng hiệu quả sử dụng bảo vệ đất ở địa phương

  • 1 Đánh giá

2/ Em hãy tìm hiểu thông tin về các loại đất chủ yếu có ở nước ta. Nêu một số biện pháp để tăng hiệu quả sử dụng bảo vệ đất ở địa phương

Bài làm:

- Loại đất chủ yếu có ở nước ta là đất đỏ vàng fe-ra-lít, hình thành trong điều kiện khí hậu vùng nhiệt đới có nhiệt độ cao, lượng mưa lớn, phân hoá theo mùa làm rửa trôi các chất bazơ. Quá trình tích tụ oxit sắt, nhôm mạnh làm cho đất có màu đỏ vàng. Loại đất này có ở các vùng đổi núi nước ta, là nơi thích hợp trồng rừng, chăn thả gia súc, trồng cây ăn quả và cây công nghiệp lâu năm.

- Một số biện pháp tăng hiệu quả sử dụng đất và bảo vệ đất ở địa phương: luân canh, xen canh, trồng rừng, làm ruộng bậc thang,...

  • 366 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải lịch sử và địa lí 6 kết nối tri thức