Nước trong các sông, hồ có tham gia vào các vòng tuần hoàn lớn của nước không? Vì sao?

  • 1 Đánh giá

B. Phần luyện tập và vận dụng

1/ Nước trong các sông, hồ có tham gia vào các vòng tuần hoàn lớn của nước không? Vì sao?

2/ Nguồn nước ngọt ở Việt Nam đang suy giảm về số lượng và bị ô nhiễm nghiêm trọng. Em hãy tìm hiểu và cho biết, tình trạng đó dẫn đến những hậu quả gì?

Bài làm:

1. Nước trong các sông, hồ có tham gia vào vòng tuần hoàn lớn của nước. Vì tham gia vào các giai đoạn:

  • Bốc hơi: nước từ sông, hồ bốc hơi vào khí quyển
  • Sông, hồ là nơi chứa nước mưa
  • Nước sông, hồ, chảy ra biển, hoặc ngấm xuống đất thành nước ngầm

2. Nguồn nước ngọt ở nước ta đang bị suy giảm về số lượng và ô nhiễm nghiêm trọng dẫn đến nhiều hậu quả:

  • Thiếu nước cho sinh hoạt và sản xuất.
  • Xuất hiện và gia tăng các bệnh tật liên quan đến việc sử dụng nước ô nhiễm.
  • Phải mua nước ngọt từ bên ngoài,...
  • 169 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải lịch sử và địa lí 6 kết nối tri thức