Kể tên một số loài thực vật, động vật ở các đới mà em biết

  • 1 Đánh giá

2. Sự đa dạng của sinh vật trên lục địa

Đọc thông tin và các hình ảnh trong mục 2, em hãy:

1/ Kể tên một số loài thực vật, động vật ở các đới mà em biết.

2/ Nêu sự khác nhau về thực vật giữa rừng mưa nhiệt đới với rừng lá kim và đài nguyên.

Bài làm:

1/ Kể tên một số loài thực vật, động vật ở các đới mà em biết

- Đới nóng:

+ Động vật: ngựa, khỉ, nai, voi, hươu, tê giác, tuần lộc, sóc, dê...

+ Thực vật: Xa van, cây dừa, cây bàng, cây cao su, hồ tiêu, bông, lúa, khoai, ngô...

- Đới lạnh:

+ Động vật: hải cẩu, chim cánh cut, tuần lộc, gấu trắng, cá voi, cáo bạc, ...

+ Thực vật: cỏ, rêu, địa y, cây lá kim

2/

  • Rừng mưa nhiệt đới: cây cối rậm rạp, xanh tốt, thành phần loài phong phú, từ cây cỏ, dây leo, cộng sinh, kí sinh và cây gỗ lớn.
  • Rừng lá kim: cây thân gỗ, thành phần loài ít.
  • Đài nguyên: không có cây thân gỗ, chủ yếu các loài thân cỏ, rêu, địa y thấp lùn, thưa thớt.
  • 118 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021