Kể tên một số sông, hồ lớn ở nước ta. Các sông hồ đó có giá trị như thế nào đối với đời sống và sản xuất

  • 2 Đánh giá

2/ Kể tên một số sông, hồ lớn ở nước ta. Các sông hồ đó có giá trị như thế nào đối với đời sống và sản xuất

Bài làm:

- Sông: Hồng, Thái Bình, Mã, Cả, Ba, Đồng Nai, Tiển, Hậu,...

- Hồ: Tây, Ba Bể, Suối Hai, Đồng Mô, Cấm Sơn,... (hồ tự nhiên); Hoà Bình, Sơn La, Thác Bà, Núi Cốc, Kẻ Gỗ, Trị An, Dấu Tiếng, Yaly,... (hổ nhân tạo).

- Các sông, hồ có giá trị lớn đối với sinh hoạt và sản xuất: cung cấp nước sinh hoạt, nước tưới, điều hoà khí hậu, đường giao thông, điểm du lịch, sản xuất điện, nuôi trồng thuỷ sản,...

  • 849 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải lịch sử và địa lí 6 kết nối tri thức