Dựa vào hình ảnh và thông tin trong mục 3, em hãy trình bày nhân tố hình thành đất mà em cho là quan trọng nhất và giải thích cho sự lựa chọn đó

 • 1 Đánh giá

3/ Các nhân tố hình thành đất

Dựa vào hình ảnh và thông tin trong mục 3, em hãy trình bày nhân tố hình thành đất mà em cho là quan trọng nhất và giải thích cho sự lựa chọn đó

Bài làm:

+ Đá mẹ:

 • Cung cấp các khoáng chất cho đất.
 • Ảnh hưởng đến tính chất lí hoá và màu sắc của đất.

+ Khí hậu:

 • Ảnh hưởng đến sự phá huỷ đá.
 • Tăng độ ẩm trong đất.
 • Ảnh hưởng gián tiếp thông qua thực vật.

+ Sinh vật:

 • Cung cấp chất hữu cơ cho đất.
 • Thực vật: hạn chế xói mòn.
 • Vị sinh vật: phân huỷ xác động, thực vật.
 • Động vật sống trong đất: làm đất tơi xốp.

+ Địa hình:

 • Độ cao: càng lên cao tầng đất càng mỏng.
 • Độ dốc: nơi bằng phẳng tầng đất dày hơn nơi dốc.

+ Thời gian:

 • Biểu thị tác động tổng hợp của các nhân tố.
 • Thời gian hình thành đất lâu hơn, tầng đất dày hơn.
 • 63 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải lịch sử và địa lí 6 kết nối tri thức