Xác định các khu vực trên thế giới có mật độ dân số trên 250 người /km và các khu vực có mật độ dân số dưới 5 người/k

  • 1 Đánh giá

2. Phân bố dân cư thế giới

Dựa vào hình 2 em hãy:

- Xác định các khu vực trên thế giới có mật độ dân số trên 250 người /km² và các khu vực có mật độ dân số dưới 5 người/km²

- Nêu một số ví dụ cụ thể để thấy hoàn cảnh tự nhiên hoặc kinh tế - xã hội ảnh hưởng tới sự phân bố dân cư trên thế giới.

Bài làm:

1/

* Khu vực trên thế giới có mật độ dân số trên 250 người /km²: Tây Âu, Nam Á, Đông Nam Á, Đông Á ...

* Khu vực có mật độ dân số dưới 5 người/km²: Bắc Phi, Ôxtraylia, Bắc Á, Bắc Mỹ,...

2/ Một số ví dụ cụ thể để thấy hoàn cảnh tự nhiên hoặc kinh tế - xã hội ảnh hưởng tới sự phân bố dân cư trên thế giới:

- Những nơi kinh tế phát triển, điều kiện tự nhiên thuận lợi thường có dân cư tập trung đông đúc.

+ Ví dụ khu vực Đông Nam Á: khí hậu nóng ẩm, hệ đất phong phú, mạng lưới sông ngòi dày đặc (thuận lợi phát triển nông nghiệp nhiệt đới, phát triển kinh tế biển, nằm trong vành đai sinh khoáng , có nhiều khoáng sản, rừng xích đạo và rừng nhiệt đới ẩm, nhiều cảnh quan đẹp...

- Các vùng khí hậu băng giá, hoang mạc khô hạn, giao thông khó khăn, kinh té kém phát triển,...là những nơi dân cư thưa thớt, mật độ dân số thấp.

+ Ví dụ: Dân cư bắc mĩ phân bố không đều vì chịu ảnh hưởng của sự phân hóa về tự nhiên:

  • Bán đảo A-la-xca và phía Bắc Ca-na-đa là nơi thưa dân nhất (mật độ dưới 1 người/km2), vì vùng này có khí hậu giá lạnh.
  • Phía Tây, trong khu vực hệ thống Cooc-đi-e, dân cư thưa thớt (mật độ 1-10 người/km2), vì đây là vùng đồi núi.
  • Phía Đông Hoa Kì là khu vực tập trung đông dân nhất ở Bắc Mĩ (mật độ 51-100người/Km²). Đặc điểm là phía Nam Hồ Lớn là vùng Đông Bắc của Hoa Kì (mật độ trên 100người/Km²), do ở đây công nghiệp phát triển sớm, mức độ đô thị hóa cao, tập trung nhiều thành phố, khu công nghiệp, hải cảng lớn.
  • 100 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021