Xác định đường kinh tuyến gốc và vĩ tuyến gốc. Cho biết thế nào là kinh tuyến tây, kinh tuyến đông, vĩ tuyến bắc, vĩ tuyến nam.

 • 2 Đánh giá

1. Hệ thống kinh, vĩ tuyến

Dựa vào hình 2 và đọc thông tin trong mục 1, em häy

a. Xác định đường kinh tuyến gốc và vĩ tuyến gốc. Cho biết thế nào là kinh tuyến tây, kinh tuyến đông, vĩ tuyến bắc, vĩ tuyến nam.

b. So sánh độ dài của các kinh tuyến với nhau và độ dài giữa các vĩ tuyến với nhau.

Bài làm:

a/

 • Đường kinh tuyến gốc là đường kinh tuyến có kinh độ là 0 độ đi qua đài thiên văn Greenwich của Anh
 • Vĩ tuyến gốc là đường vĩ tuyến có vĩ độ 0 độ hay còn gọi là xích đạo.
 • Kinh tuyến tây là những kinh tuyến nằm bên trái kinh tuyến gốc
 • Kinh tuyến đông là những kinh tuyến nằm bên phải kinh tuyến gốc.
 • Vĩ tuyến bắc là những vĩ tuyến nằm từ xích đạo đến cực Bắc
 • Vĩ tuyến nam là những vĩ tuyến nằm từ xích đạo đến cực Nam

b/ So sánh các đường vĩ tuyến với nhau, kinh tuyến với nhau:

 • Đường vĩ tuyến dài nhất là đường xích đạo, đường kinh tuyến dài nhất là đường kinh tuyến có kinh độ là 0 độ đi qua đài thiên văn Greenwich của Anh
 • Các đường kinh tuyến bằng nhau (do ddường kinh tuyến là đường nối liền hai cực của trái đất, mà trái đất là dạng hình cầu)
 • Các đường vĩ tuyếncó đường kính nhỏ dần từ vĩ tuyến gốc đến các vĩ tuyến ở gần cực Trái Đất
 • 60 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải lịch sử và địa lí 6 kết nối tri thức