Đọc thông tin trong mục 1 và quan sát hình 1, em hãy cho biết: số dân thế giới năm 2018

  • 1 Đánh giá

1. Dân số trên thế giới

Đọc thông tin trong mục 1 và quan sát hình 1, em hãy cho biết:

- Số dân thế giới năm 2018

- Số dân thế giới thay đổi như thế nào qua các năm

Bài làm:

- Số dân thế giới năm 2018: 7,6 tỉ dân

- Số dân thế giới thay đổi qua các năm:

+ Năm 1804 dân số thế giới là 1 tỉ người, tới năm 1927 dân số là 2 tỉ người. Vậy qua 123 năm cả thế giới chỉ tăng 1 tỉ người.

+ Từ năm 1927 tới năm 1960: qua 33 năm dân số tăng 1 tỉ người

+ Mỗi giai đoạn năm 1960 - 1974, 1974 - 1987, 1987 - 1999, 1999 - 2011, 2011 - 2024 đều cách nhau từ 11 - 13 năm và tăng 1 tỉ người.

* Nhận xét:

  • Dân số thế giới luôn có xu hướng tăng theo thời gian.
  • Dân số tăng chậm ở giai đoạn 1804 - 1927 và tăng nhanh dần đều ở các giai đoạn sau
  • 33 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải lịch sử và địa lí 6 kết nối tri thức