Dựa vào hình 7, em hãy cho biết nước ngầm được hình thành như thế nào?

  • 1 Đánh giá

2. Nước ngầm

1/ Dựa vào hình 7, em hãy cho biết nước ngầm được hình thành như thế nào?

2/ Nước ngầm chủ yếu được sử dụng vào mục đích gì?

3/ Nêu một số biện pháp sử dụng hợp lí và bảo vệ nước ngầm

Bài làm:

1/ Nước ngầm được hình thành: là nước nằm trong tầng chưa nước thường xuyên dưới bề mặt đất, được tạo nên chủ yếu bởi nước mưa, nước sông, hồ,... thấm xuống đất.

2/ Nước ngầm chủ yếu được sử dụng vào mục đích: là nguồn cung cấp nước sinh hoạt và nước tưới quan trọng trên thế giới. Nước ngầm góp phần ổn định dòng chảy của sông ngòi. Đồng thời cố định các lớp đất đá bên trên, ngăn chặn sự sụt lún.

3/ Nêu một số biện pháp sử dụng hợp lí và bảo vệ nước ngầm:

  • Có biện pháp xử lí nghiêm các hành vi thải chất thải mà chưa qua xử lí từ các khu công nghiệp, các cơ sở sản xuất, các bãi chôn lấp, nước thải của các khu dân cư tập trung ra các dòng sông, dòng kênh
  • Hạn chế sử dụng các loại phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, hóa chất trong sản xuất nông nghiệp vì các hóa chất này sẽ ngấm vào đất, nước và tầng nước ngầm dẫn đến ô nhiễm nặng ở tầng nước gần bề mặt.
  • Tiết kiệm nguồn nước ngọt
  • Trồng nhiều cây xanh
  • Không vứt rác bừa bãi
  • 46 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021