[Kết nối tri thức] Giải địa lí 6 bài: Câu hỏi và bài tập chương 3

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn học bài: Câu hỏi và bài tập sgk Lịch sử và địa lí 6. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Kết nối tri thức và cuộc sống" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

1/ Em hãy vẽ sơ đồ tổng kết nội dung đã học trong chương 3.

=> Xem hướng dẫn giải

2/ Hãy viết một đoạn văn mô tả cấu trúc của Trái Đất.

=> Xem hướng dẫn giải

3/ Hi-ma-lay-a là dãy núi đồ sộ nhất Trái Đất, được hình thành do hai địa mảng xô vào nhau. Em hãy tìm hiểu và cho biết:

- Dãy Hi-ma-lay-a nằm ở châu lục nào, nằm trên lãnh thổ của những quốc gia nào.

- Hai địa mảng nào xô vào nhau để hình thành nên dãy Hi-ma-lay-a.

- Những đặc điểm nổi bật của dãy Hi-ma-lay-a.

=> Xem hướng dẫn giải

4/ Tại sao núi lửa gây nhiều tác hại cho con người nhưng quanh các núi lửa vẫn có đông di cư sinh sống?

=> Xem hướng dẫn giải

5/ Nêu sự khác nhau giữa nội sinh và ngoại sinh. Trình bày ý nghĩa của nội sinh và ngoại sinh trong hiện tượng tạo núi.

=> Xem hướng dẫn giải


  • 33 lượt xem