[Kết nối tri thức] Giải địa lí 6 bài 18: Thực hành phân tích biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn học bài 18: Thực hành phân tích biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa trang 153 sgk Lịch sử và địa lí 6. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Kết nối tri thức và cuộc sống" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

1/ Hướng dẫn độc biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa.

- Trục bên tay trái thể hiện yếu tố nào. Đơn vị đo của yếu tố đó.

- Trục bên tay phải thể hiện yếu tố nào. Đơn vị đo của yếu tố đó.

- Biểu đồ cột màu xanh thẻ hiện cho yếu tố nào.

- Đường biểu diễn màu đỏ thể hiện yếu tố nào.

- Trục ngang thẻ hiện yếu tố nào.

=> Xem hướng dẫn giải

2. Quan sát hình 2, em hãy:

- Xác định vị trí của các địa điểm trên bản đồ (thuộc đới khí hậu nào).

- Hoàn thành bảng gợi ý theo mẫu sau vào vở để đọc được biểu đô nhiệt độ, lượng mưa của Tich-xi, Xơ-un, Ma-ni-la.

Tích -xi

Xơ - un

Ma – ni - la

Về nhiệt độ

Nhiệt độ tháng cao nhất (°C)

Nhiệt độ tháng thấp nhất(°C)

Biên độ nhiệt(°C)

Nhiệt độ trung bình năm(°C)

Về lượng mưa

Lượng mưa tháng cao nhất(mm)

Lượng mưa tháng thấp nhất(mm)

Lượng mưa trung bình năm (mm)

=> Xem hướng dẫn giải


  • 149 lượt xem