Nội dung thực hành

  • 1 Đánh giá

2. Quan sát hình 2, em hãy:

- Xác định vị trí của các địa điểm trên bản đồ (thuộc đới khí hậu nào).

- Hoàn thành bảng gợi ý theo mẫu sau vào vở để đọc được biểu đô nhiệt độ, lượng mưa của Tich-xi, Xơ-un, Ma-ni-la.

Tích -xi

Xơ - un

Ma – ni - la

Về nhiệt độ

Nhiệt độ tháng cao nhất (°C)

Nhiệt độ tháng thấp nhất(°C)

Biên độ nhiệt(°C)

Nhiệt độ trung bình năm(°C)

Về lượng mưa

Lượng mưa tháng cao nhất(mm)

Lượng mưa tháng thấp nhất(mm)

Lượng mưa trung bình năm (mm)

Bài làm:

2.

+ Biểu đồ Tích-xi thuộc đới lạnh: Nhiệt độ trung bình năm thấp dưới 0°C, lượng mưa năm nhỏ.

+ Biểu đồ Xơ-un thuộc đới ôn hoà: nhiệt độ trung bình năm nhỏ hơn 20°C, tháng nóng nhất là 26,2°C, mưa tương đối nhiều.

+ Biểu đồ Ma-ni-la thuộc đới nóng: nhiệt độ trung bình năm cao, biên độ nhiệt năm nhỏ, lượng mưa lớn.

Tích -xi

Xơ - un

Ma – ni - la

Về nhiệt độ

Nhiệt độ tháng cao nhất (°C)

8,1

26,2

29,3

Nhiệt độ tháng thấp nhất(°C)

- 30

- 1

25,8

Biên độ nhiệt(°C)

38,1

27,2

3,5

Nhiệt độ trung bình năm(°C)

- 12,8

13,3

25,4

Về lượng mưa

Lượng mưa tháng cao nhất(mm)

50

385

440

Lượng mưa tháng thấp nhất(mm)

10

21

8

Lượng mưa trung bình năm (mm)

321

1373

2047

  • 76 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải lịch sử và địa lí 6 kết nối tri thức