Theo em, tư liệu hiện vật, tư liệu chữ viết, tư liệu truyền miệng và tư liệu gốc có ý nghĩa gì và giá trị gì?

 • 1 Đánh giá

Phần luyện tập và vận dụng

1/ Theo em, tư liệu hiện vật, tư liệu chữ viết, tư liệu truyền miệng và tư liệu gốc có ý nghĩa gì và giá trị gì?

2/ Khai thác hình 2, 3, 4 và 5 trong bài học, hãy cho biết hình ảnh nào thuộc tư liệu gốc?

3/ Hãy kể tên một số truyền thuyết có liệ quan đến lịch sử mà em biết.

4/ Ở nhà em hoặc nơi em sinh sống có những hiện vật nào ó thể giúp tìm hiểu lịch sử. Hãy giới thiệu ngắn gọng một giênh vật mà em thích nhất.

Bài làm:

1/ Ý nghĩa và giá trị của sử liệu:

 • Sử liệu chính là phương tiện mà thông qua đó nhà sử học có thể nhận thức được những gì đã xảy ra trong quá khứ.
 • Các nguồn sử liệu là bằng chứng giúp các nhà sử học "dựng lại lịch sử" một cách chính xác và khách quan nhất.
 • Các nguồn tư liệu còn giúp ta hình dung về cuộc sống tinh thần và vật chất của cuộc sống con người, giúp lí giải một số hiện tượng, sự việc dựa trên những chứng cứ khoa học.

2/ Tư liệu gốc gồm hình: 1, 2, 3, 4

3/ Một số truyền thuyết liên quan đến lịch sử:

 • Phù Đổng Thiên Vương – Thánh Gióng
 • Sơn Tinh – Thuỷ Tinh
 • Bọc trăm trứng
 • Bánh Dày – Bánh Chưng
 • Sự tích dưa hấu
 • Sự tích Chử Đồng Tử
 • Sự tích về Cột đá thề
 • Mị Châu - Trọng Thủy

4/ HS tự làm

 • 152 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021