[Kết nối tri thức] Giải địa lí 6 bài: Câu hỏi và bài tập chương 6

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn học bài: Câu hỏi và bài tập chương 6 trang 192 sgk Lịch sử và địa lí 6. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Kết nối tri thức và cuộc sống" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

1/ Em hãy vẽ sơ đồ thể hiện nội dung đã học ở chương 6.

=> Xem hướng dẫn giải

2/ Em hãy tìm hiểu thông tin về các loại đất chủ yếu có ở nước ta. Nêu một số biện pháp để tăng hiệu quả sử dụng bảo vệ đất ở địa phương

=> Xem hướng dẫn giải

3/ Thực vật và động vật ở vùng có những đặc điểm gì để thích nghi với điều kiện sống khắc nghiệt.

=> Xem hướng dẫn giải

4/ Nêu mối quan hệ giữa khí hậu - thực vật - động vật trong rừng mưa nhiệt đới

=> Xem hướng dẫn giải

5/ Sưu tầm tài liệu về một số loài động vật quý hiếm ở nước ta có nguy cơ tuyệt chủng (Ví dụ: sếu đầu đỏ,...). Nêu biện pháp bảo vệ các loài động vật tự nhiên

=> Xem hướng dẫn giải


  • 9 lượt xem