[Chân trời sáng tạo] Giải địa lí 6 bài 24: Thực hành tác động của con người đến thiên nhiên

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn học bài 24: Thực hành tác động của con người đến thiên nhiên. trang 204 sgk Lịch sử và địa lí 6. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Chân trời sáng tạo" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

I. Nội dung

II. Chuẩn bị

  • Bước 1: Lựa chọn chủ đề
  • Bước 2: Xác định địa điểm thời gian phù hợp
  • Bước 3: Tư liệu thiết bị
  • Bước 4: Phân công nhiệm vụ thành viên nhóm

III. Tổ chức học tập tại thực địa

Học sinh cần quan sát, ghi chép thông tin, thu thập mẫu vật, chụp hình, ghi chú,...

IV. Thực hiện báo cáo sản phẩm


  • 78 lượt xem