[Chân trời sáng tạo] Giải địa lí 6 bài 18: Biển và đại dương

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn học bài 18: Biển và đại dương trang 181 sgk Lịch sử và địa lí 6. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Chân trời sáng tạo" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài

I. Các đại dương trên trái đất

Dựa vào hình 18.2, em hãy:

  • Kể tên các đại dương trên thế giới
  • Xác định các châu lục tiếp giáp với từng đại dương

=> Xem hướng dẫn giải

II. Nhiệt độ, độ muối của biển và đại dương

Đọc thông tin trong bài và quan sát hình 18.2, em hãy:

  • Cho biết sự khác biệt về nhiệt độ và độ muối giữa vùng nhiệt đới và vùng biển ôn đới
  • Giải thích tại sao có sự khác biệt như vậy?

=> Xem hướng dẫn giải

III. Sự vận động của nước biển và đại dương

1. Sóng

Dựa vào thông tin trong bài và hình 18.2, em hãy trình bày khái niệm sông biển và sóng thần. Cho biết nguyên nhân hình thành hai loại sóng này

=> Xem hướng dẫn giải

2. Thủy triều

Đọc thông tin trong bài và quan sát hình 18.3, em hãy:

  • Trình bày khái niệm về hiện tượng thủy triều
  • Cho biết thế nào là triều cường? Thế nào là triều kém?
  • Xác định thời điểm xảy ra triều cường và thời điểm xảy ra triều kém

=> Xem hướng dẫn giải

3. Dòng biển

  • Dựa vào hình 18.4 và kiến thức học em hãy kể tên các dòng biển trong các đại dương, Cho biết hướng chảy của các dòng biển nóng, dòng biển lạnh

=> Xem hướng dẫn giải

B. Hướng dẫn trả lời câu hỏi luyện tập- vận dụng

I. Luyện tập

1. Em hãy lập sơ đồ thể hiện ba dạng vận động chính của nước biển và đại dương

2.Tìm mối quan hệ giữa nhiệt độ và độ muối của nước biển, đại duwong

II. Vận dụng

Nêu những lợi ích kinh tế mà sóng/ thủy/ triều/ dòng biển đem tại cho chúng ta. Liên hệ với Việt Nam

=> Xem hướng dẫn giải


  • 229 lượt xem