Giải địa lí 6 mới

Giải bài tập đầy đủ vật lí lớp 6 - đủ ba bộ sách mới. Ở đây có đầy đủ giải bài tập môn vật lí của 3 bộ sách: Cánh diều, kết nối tri thức với cuộc sống, chân trời sáng tạo. Bài giải đều chi tiết, dễ hiểu. Các em học sinh, thầy cô giáo muốn xem lời giải của bài nào thì click vào bài đó để xem. Để tìm các bài tập địa lí 6 sách mới trên mạng. Hãy gõ vào ô tìm kiếm google dòng chữ: dia li 6 KhoaHoc

GIẢI ĐỊA LÍ 6 - KẾT NỐI TRI THỨC

CHƯƠNG 1. BẢN ĐỒ - PHƯƠNG TIỆN THỂ HIỆN BỀ MẶT TRÁI ĐẤT

[Kết nối tri thức] Giải địa lí 6 bài 1: Hệ thống kinh, vĩ tuyến. Tọa độ và địa lý

[Kết nối tri thức] Giải địa lí 6 bài 2: Bản đồ. Một số lưới kinh, vĩ tuyến. Phương hướng trên bản đồ

[Kết nối tri thức] Giải địa lí 6 bài 3: Tỉ lệ bản đồ. Tính khoảng cách thực tế dựa vào tỉ lệ bản đồ

[Kết nối tri thức] Giải địa lí 6 bài 4: Kí hiệu và bảng chú giải bản đồ. Tìm đường đi trên bản đồ

[Kết nối tri thức] Giải địa lí 6 bài 5: Lược đồ trí nhớ

CHƯƠNG 2. TRÁI ĐẤT - HÀNH TINH CỦA HỆ MẶT TRỜI

[Kết nối tri thức] Giải địa lí 6 bài 6: Trái Đất trong hệ Mặt Trời

[Kết nối tri thức] Giải địa lí 6 bài 7: Chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất và hệ quả

[Kết nối tri thức] Giải địa lí 6 bài 8: Chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời và hệ quả

[Kết nối tri thức] Giải địa lí 6 bài 9: Xác định phương hướng ngoài thực tế

CHƯƠNG 3. CẤU TẠO CỦA TRÁI ĐẤT. VỎ TRÁI ĐẤT

[Kết nối tri thức] Giải địa lí 6 bài 10: Cấu tạo của Trái Đất. Các mảng kiến tạo

[Kết nối tri thức] Giải địa lí 6 bài: Câu hỏi và bài tập chương 1

[Kết nối tri thức] Giải địa lí 6 bài: Câu hỏi và bài tập chương 2

[Kết nối tri thức] Giải địa lí 6 bài 11: Quá trình nội sinh và quá trình ngoại sinh. Hiện tượng tạo núi

[Kết nối tri thức] Giải địa lí 6 bài 12: Núi lửa và động đất

[Kết nối tri thức] Giải địa lí 6 bài 13: Các dạng địa hình chính trên trái đất. Khoáng sản

[Kết nối tri thức] Giải địa lí 6 bài 14: Thực hành: Đọc lược đồ địa hình tỉ lệ lớn và lát cắt địa hình đơn giản

[Kết nối tri thức] Giải địa lí 6 bài: Câu hỏi và bài tập chương 3

CHƯƠNG 4. KHÍ HẬU VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

[Kết nối tri thức] Giải địa lí 6 bài 15: Lớp vỏ khí của Trái Đất. Khí áp và gió

[Kết nối tri thức] Giải địa lí 6 bài 16: Nhiệt độ không khí. Mây và mưa

[Kết nối tri thức] Giải địa lí 6 bài 17: Thời tiết và khí hậu. Biến đổi khí hậu

[Kết nối tri thức] Giải địa lí 6 bài 18: Thực hành phân tích biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa

CHƯƠNG 5. NƯỚC TRÊN TRÁI ĐẤT

[Kết nối tri thức] Giải địa lí 6 bài 19: Thủy quyển và vòng tuần hoàn lớn của nước

[Kết nối tri thức] Giải địa lí 6 bài 20: Sông và hồ. Nước ngầm và băng hà

[Kết nối tri thức] Giải địa lí 6 bài 21: Biển và đại dương

CHƯƠNG 6. ĐẤT VÀ SINH VẬT TRÊN TRÁI ĐẤT

[Kết nối tri thức] Giải địa lí 6 bài 22: Lớp đất trên Trái Đất

[Kết nối tri thức] Giải địa lí 6 bài 23: Sự sống trên Trái Đất

[Kết nối tri thức] Giải địa lí 6 bài 24: Rừng nhiệt đới

[Kết nối tri thức] Giải địa lí 6 bài 25: Sự phân bố các đới thiên nhiên trên Trái Đất

[Kết nối tri thức] Giải địa lí 6 bài 26: Thực hành: Tìm hiểu môi trường tự nhiên đa dạng

CHƯƠNG 7. CON NGƯỜI VÀ THIÊN NHIÊN

[Kết nối tri thức] Giải địa lí 6 bài 27: Dân số và sự phân bố dân cư trên thế giới

[Kết nối tri thức] Giải địa lí 6 bài 28: Mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên

[Kết nối tri thức] Giải địa lí 6 bài 29: Bảo vệ thiên nhiên và khai thác thông minh các tài nguyên thiên nhiên vì sự phát triển bền vững

[Kết nối tri thức] Giải địa lí 6 bài 30: Thực hành: Tìm hiểu mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên ở địa phương

[Kết nối tri thức] Giải địa lí 6 bài: Câu hỏi và bài tập chương 4

[Kết nối tri thức] Giải địa lí 6 bài: Câu hỏi và bài tập chương 5

[Kết nối tri thức] Giải địa lí 6 bài: Câu hỏi và bài tập chương 6

[Kết nối tri thức] Giải địa lí 6 bài: Câu hỏi và bài tập chương 7

GIẢI ĐỊA LÍ 6 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO

BÀI MỞ ĐẦU - TẠI SAO CẦN HỌC ĐỊA LÍ?

[Chân trời sáng tạo] Giải địa lí 6 bài mở đầu: Tại sao cần học địa lí

CHƯƠNG 1. BẢN ĐỒ - PHƯƠNG TUỆN THỂ HIỆN BỀ MẶT TRÁI ĐẤT

[Chân trời sáng tạo] Giải địa lí 6 bài 1: Hệ thống kinh, vĩ tuyến và tọa độ địa lí

[Chân trời sáng tạo] Giải địa lí 6 bài 2: Kí hiệu và chú giải trên một số bản đồ thông dụng

[Chân trời sáng tạo] Giải địa lí 6 bài 3: Tìm đường đi trên bản đồ

[Chân trời sáng tạo] Giải địa lí 6 bài 4: Lược đồ trí nhớ

CHƯƠNG 2. TRÁI ĐẤT - HÀNH TINH CỦA HỆ MẶT TRỜI

[Chân trời sáng tạo] Giải địa lí 6 bài 5: Vị trí trái đất trong hệ mặt trời. Hình dạng, kích thước của trái đất

[Chân trời sáng tạo] Giải địa lí 6 bài 6: Chuyển động tự quay quanh trục của trái đất và hệ quả

[Chân trời sáng tạo] Giải địa lí 6 bài 7: Chuyển động của trái đất quanh mặt trời và hệ quả

[Chân trời sáng tạo] Giải địa lí 6 bài 8: Thực hành xác định phương hướng ngoài thực tế

CHƯƠNG 3. CẤU TẠO CỦA TRÁI ĐẤT. VỎ TRÁI ĐẤT

[Chân trời sáng tạo] Giải địa lí 6 bài 9: Cấu tạo của Trái đất. Động đất và núi lửa

[Chân trời sáng tạo] Giải địa lí 6 bài 10: Qúa trình nội sinh và ngoại sinh. Các dạng địa hình chính. Khoáng sản

[Chân trời sáng tạo] Giải địa lí 6 bài 11: Thực hành đọc lược đồ địa hình tỉ lệ lớn và lát cắt địa hình đơn giản

CHƯƠNG 4. KHÍ HẬU VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

[Chân trời sáng tạo] Giải địa lí 6 bài 12: Lớp vỏ khí. Khối khí. Khí áp và gió trên trái đất

[Chân trời sáng tạo] Giải địa lí 6 bài 13: Thời tiết và khí hậu các dưới khí hậu trên trái đất

[Chân trời sáng tạo] Giải địa lí 6 bài 14: Biến đổi khí hậu và ứng phó với biến đổi khí hậu

[Chân trời sáng tạo] Giải địa lí 6 bài 15: Thực hành về nhiệt độ và lượng mưa

CHƯƠNG 5. NƯỚC TRÊN TRÁI ĐẤT

[Chân trời sáng tạo] Giải địa lí 6 bài 16: Thủy quyển. Vòng tuần hoàn nước, Nước ngầm, băng hà

[Chân trời sáng tạo] Giải địa lí 6 bài 17: Sông và hồ

[Chân trời sáng tạo] Giải địa lí 6 bài 18: Biển và đại dương

CHƯƠNG 6. ĐẤT VÀ SINH VẬT TRÊN TRÁI ĐẤT

[Chân trời sáng tạo] Giải địa lí 6 bài 19: Lớp đất và các nhân tố hình thành đất. Một số nhóm đất điển hình

[Chân trời sáng tạo] Giải địa lí 6 bài 20: Sinh vật và sự phân bố các đới thiên nhiên. Rừng nhiệt đới

[Chân trời sáng tạo] Giải địa lí 6 bài 21: Thực hành tìm hiểu môi trường tự nhiên qua tài liệu và tham quan địa phương

CHƯƠNG 7. CON NGƯỜI VÀ THIÊN NHIÊN

[Chân trời sáng tạo] Giải địa lí 6 bài 22: Dân số và phân bố dân cư

[Chân trời sáng tạo] Giải địa lí 6 bài 23: Con người và thiên nhiên

[Chân trời sáng tạo] Giải địa lí 6 bài 24: Thực hành tác động của con người đến thiên nhiên

GIẢI ĐỊA LÍ 6 - CÁNH DIỀU

[Cánh Diều] Bài mở đầu: Tại sao cần học địa lí?

CHƯƠNG 1. BẢN ĐỒ - PHƯƠNG TIỆN THỂ HIỆN BỀ MẶT TRÁI ĐẤT

[Cánh Diều] Bài 1: Hệ thống kinh vĩ tuyến. Tọa độ địa lí của một địa điểm trên bản đồ

[Cánh Diều] Bài 2: Các yếu tố cơ bản của bản đồ

[Cánh Diều] Bài 3: Lược đồ trí nhớ

[Cánh Diều] Bài 4: Thực hành đọc bản đồ. Xác định vị trí của đối tượng địa lí trên bản đồ

CHƯƠNG 2. TRÁI ĐẤT - HÀNH TINH TRONG HỆ MẶT TRỜI

[Cánh Diều] Bài 5: Trái Đất trong hệ Mặt trời. Hình dạng và kích thước của Trái Đất

[Cánh Diều] Bài 6: Chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất và các hệ quả địa lí

[Cánh Diều] Bài 7: Chuyển động của Trái Đất quay quanh Mặt Trời và các hệ quả địa lí

[Cánh Diều] Bài 8: Xác định phương hướng ngoài thực địa

CHƯƠNG 3. CẤU TẠO CỦA TRÁI ĐẤT. VỎ TRÁI ĐẤT

[Cánh Diều] Bài 9: Cấu tạo của Trái đất. Các mảng kiến tạp. Núi lửa và động đất

[Cánh Diều] Bài 10: Qúa trình nội sinh và ngoại sinh. Hiện tượng tạo núi

[Cánh Diều] Bài 11: Các dạng địa hình chính. Khoáng sản

[Cánh Diều] Bài 12: Thực hành: Đọc lược đồ địa hình tỉ lệ lớn và lát cắt địa hình đơn giản

CHƯƠNG 4. KHÍ HẬU VÀ BIỂN ĐỔI KHÍ HẬU

[Cánh Diều] Bài 13: Khí quyển của Trái Đất. Các khối khí. Khí áp và gió

[Cánh Diều] Bài 14: Nhiệt độ và mưa. Thời tiết và khí hậu

[Cánh Diều] Bài 15: Biến đổi khí hậu và ứng phó với biến đối khí hậu

[Cánh Diều] Bài 16: Thực hành đọc lược đồ khí hậu và biểu đồ nhiệt độ - lượng mưa

CHƯƠNG 5. NƯỚC TRÊN TRÁI ĐẤT

[Cánh Diều] Bài 17: Các thành phần chủ yếu của thủy triều. Tuần hoàn nước trên Trái Đất

[Cánh Diều] Bài 18: Sông. Nước ngầm và băng hà

[Cánh Diều] Bài 19: Biển và đại dương. Một số đặc điểm của môi trường biển

[Cánh Diều] Bài 20: Thực hành - xác định trên lược đồ các đại dương thế giới

CHƯƠNG 6. ĐẤT VÀ SINH VẬT TRÊN TRÁI ĐẤT

[Cánh Diều] Bài 21: Lớp đất trên Trái Đất

[Cánh Diều] Bài 22: Sự đa dạng của thế giới sinh vật. Các đới thiên nhiên trên Trái Đất. Rừng nhiệt đới

[Cánh Diều] Bài 23: Thực hành - Tìm hiểu lớp phủ thực vật ở địa phương

CHƯƠNG 7. CON NGƯỜI VÀ THIÊN NHIÊN

[Cánh Diều] Bài 24: Dân số thế giới. Sự phân bố dân cư thế giới. Các thành phố lớn trên thế giới

[Cánh Diều] Bài 25: Con người và thiên nhiên

[Cánh Diều] Bài 26: Thực hành - Tìm hiểu tác động của con người lên môi trường tự nhiên trong sản xuất

=> Xem bài soạn tất cả các môn Lớp 6