Đáp án phần tự luận đề 10 kiểm tra học kì 2 địa lí 6

  • 1 Đánh giá

II. Tự Luận ( 5 điểm)

Câu 1 ( 2,5 điểm): Khoáng sản là gì? Khi nào gọi là mỏ khoáng sản? Khoáng sản có phải là nguồn tài nguyên vô tận không? Khi khai thác và sử dụng khoáng sản chúng ta phải làm gì?

Câu 2 (2,5 điểm): Lớp vỏ khí được chia làm mấy tầng? Nêu vị trí, đặc điểm của tầng đối lưu?

Bài làm:

Câu 1:

- Khái niệm:

+ Khoáng sản là những khoáng vật và đá có ích được con người khai thác và sử dụng.

+ Mỏ khoáng sản là nơi tập trung nhiều khoáng sản và cho khả năng khai thác.

- Khoáng sản không phải là tài nguyên vô tận chính vì vậy, khi khai thác phải hợp lí, sử dụng phải tiết kiệm.

Câu 2:

- Lớp vỏ khí được chia thành 3 tầng, đó là tầng đối lưu, tầng bình lưu và các tầng cao khí quyển.

- Đặt điểm của tầng đối lưu:

+ Tập trung 90% lượng không khí.

+ Không khí chuyển động theo chiều thẳng đứng.

+ Cứ lên cao 100m nhiệt độ giảm 0,6°C.

+ Nơi sinh ra các hiện tượng như mây, mưa, sấm chớp,…

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải địa lí 6 mới