Bài 1

  • 1 Đánh giá

Bài 1: Dựa vào số ghi tỉ lệ của các bản đồ sau đây: 1: 2.000.000 và 1: 6.000.000 cho biết ý nghĩa của các con số đó

Bài làm:

Hướng dẫn trả lời:

Bài 1:

Tỉ lể bản đồ có nghĩa la:

1: 2.000.000 có nghĩa là 1 cm trên bản đồ sẽ tương ứng 2.000.000 cm hay quy đổi tương ứng 20 km ngoài thực tế.

1:6.000.000 có nghĩa là 1 cm trên bản đồ sẽ tương ứng 6.000.000 cm hay quy đổi tương ứng 60 km ngoài thực tế.

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải địa lí 6 mới