Tổng hợp câu hỏi ôn tập và câu trả lời bài 15 các mỏ khoáng sản

  • 1 Đánh giá

Bài tập: Tổng hợp câu hỏi ôn tập và câu trả lời bài 15 các mỏ khoáng sản

Bài làm:

Câu 1: Khoáng sản là gì? Thế nào là mỏ khoáng sản nội sinh, mỏ khoáng sản ngoại sinh?

Trả lời:

Khoáng sản là Khoáng sản là những tích tụ tự nhiên từ các khoáng vật và đá có ích được con người khai thác và sử dụng.

Ví dụ: Nước ta có các loại khoáng sản như than, sắt, đồng, chì, thiếc, bôxít….

Mỏ khoáng sản là những nơi tập trung khoáng sản. Căn cứ vào quá trình hình thành, ta có mỏ khoáng sản nội sinh và mỏ khoáng sản ngoại sinh.

Mỏ khoáng sản nội sinh là những khoáng sản được hình thành do Mắc ma, rồi đưa lên gần mặt đất thành mỏ.

Ví dụ mỏ khoáng sản nội sinh: Đồng, chì, kẽm, thiếc, bạc….

Mỏ khoáng sản ngoại sinh là những khoáng sản được hình thành trong quá trình tích tụ vật chất, thường ở những chỗ trũng cầm với các loại đá trầm tích:

Ví dụ mỏ khoáng sản ngoại sinh: Than, cao lanh, đá vôi…..

Câu 2: Dựa vào đâu để phân loại các nhóm khoáng sản? Hãy kể tên một số khoáng sản và nêu công dụng của chúng?

Trả lời:

Căn cứ vào tính chất và công dụng, các khoáng sản được chia thành ba nhóm. Đó là khoáng sản năng lượng, khoáng sản kim loại và khoáng sản phi kim loại.

Khoáng sản năng lượng gồm có than đá, than bùn, dầu mỏ, khí đốt….Đây là những loại khoáng sản làm nguyên liệu để cung cấp cho các ngành công nghiệp năng lượng, nguyên liệu cho công nghiệp hóa dầu…

Khoáng sản kim loại gồm có sắt, mangan, titan, crôm….Đây là những loại khoáng sản để cung cấp cho các ngành công nghiệp luyện lim đen và luyện kim màu, từ đó sản xuất ra các loại gang, thép, đồng, chì…..

Khoáng sản phi kim loại gồm có muối mỏ, apatit, thạch anh, kim cương, dá vôi, cát, sỏi...Các loại khoáng sản này dùng làm nguyên liệu để sản xuất phân bón, đồ gốm sứ, làm vật liệu xây dựng...

Câu 3: Quá trình hình thành mỏ nội sinh và ngoại sinh khác nhau như thế nào?

Trả lời:

Dựa vào nguồn gốc phát sinh, người ta phân thành 2 loại mỏ khoáng sản: các mỏ khoáng sản nội sinh và các mỏ khoáng sản ngoại sinh. Các mỏ nội sinh và ngoại sinh đều được hình thành trong một thời gian dài hàng vạn, hàng triệu năm nên rất quý. Tuy nhiên, quá trình hình thành của các loại mỏ này khác nhau.

Mỏ nội sinh được hình thành do mắc ma, rồi được đưa lên gần mặt đất thành mỏ.

Mỏ ngoại sinh được hình thành trong quá trình tích tụ vật chất, thường ở những chỗ trống cùng với các loại đá trầm tích.

Câu 4: Tại sao phải khai thác và sử dụng các loại khoáng sản hợp lí và tiết kiệm?

Trả lời:

Khoáng sản là những tích tụ tự nhiên của khoáng vật và đá có ích, được con người khai thác và sử dụng. Đó là những khoáng sản được hình thành trong một thời gian dài hàng vạn, hàng triệu năm nên rất quý. Vì vậy, chúng ta phải biết khai thác hợp lí, tránh lãng phí khoáng sản. Vì khoáng sản chỉ có một khối lượng nhất định không phải vô hạn. Do đó nếu khai thác bừa bãi, lãng phí thì khoáng sản nhanh chóng cạn kiệt.

Câu 5: Nêu một số khoáng sản ở địa phương em?

Trả lời:

Gợi ý: Khoáng sản phân bố rải rác ở nhiều nơi trên đất nước ta. Mỗi vùng miền chứa những loại khoáng sản khác nhau. Do đó, tùy vào nơi mà bạn sinh sống, bạn có thể tự liệt kê được những nguồn tài nguyên khoáng sản của quê hương mình.

Ví dụ ở miền Bắc có các loại khoáng sản: Than đá, đồng, chì, thiếc

Miền Trung có các loại khoáng sản: Cát trắng, thiếc, Bôxit, vàng…

Miền Nam có các loại khoáng sản: Sét, cao lanh, dầu mỏ, khí đốt….

Câu 6: Liên hệ với thực tiễn, em hãy cho biết công dụng của khoáng sản?

Trả lời:

Khoáng sản là những tích tụ tự nhiên các khoáng vật và đá có ích được con người khai thác, sử dụng.

Khoáng sản là nguồn tài nguyên có giá trị của mỗi quốc gia. Hiện nay, nhiều loại khoáng sản là những nguồn nhiên liệu và nguyên liệu không thể thay thế được của nhiều ngành công nghiệp quan trọng như công nghiệp luyện kim, công nghiệp hóa dầu, công nghiệp năng lượng. Vì vậy, cần phải khai thác khoáng sản hợp lí và tiết kiệm.

Câu 7: Liên hệ với thực tiễn, em hãy cho biết tình hình khai thác khoáng sản ở nước ta hiện nay?

Trả lời:

Nước ta là nước có nhiều tài nguyên khoáng sản như than đá, dầu mỏ, khí đốt, đồng, thiếc…. Tuy nhiên, do khai thác bừa bãi và chưa hợp lí dẫn đến nhiều mỏ khoáng sản đang dần cạn kiệt. Từ đó sẽ thiếu nguyên, nhiên liệu cho các ngành công nghiệp quan trọng ở nước ta.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021