Bình nguyên có mấy loại? Tại sao gọi là bình nguyên bồi tụ?

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn giải các bài tập cuối bài học

Câu 1: Trang 48 sgk Địa lí 6

Bình nguyên có mấy loại? Tại sao gọi là bình nguyên bồi tụ?

Bài làm:

- Bình nguyên là dạng địa hình thấp, có bề mặt tương đối bằng phẳng hoặc hơi gợn sóng.

- Bình nguyên có hai loại:

  • Bình nguyên do băng hà bào mòn
  • Bình nguyên do phù sa của biển hoặc sông bồi tụ.

- Người ta gọi là bình nguyên bùi tụ bởi vì: Các bình nguyên (đồng bằng) được hình thành bởi sự bồi tụ phù sa từ các con sông hay biển.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021