Địa phương nơi em ở có dạng địa hình nào? Đặc điểm của loại địa hình đó là gì?

 • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 48 sgk Địa lí 6

Địa phương nơi em ở có dạng địa hình nào? Đặc điểm của loại địa hình đó là gì?

Bài làm:

Gợi ý: Tùy thuộc vào vị trí của mỗi bạn, nên sẽ có bạn ở khu vực địa hình bình nguyên, nhưng cũng có bạn ở địa hình cao nguyên hoặc đồi. Với mỗi địa hình có những đặc điểm riêng. Tuy nhiên, các em có thể nêu lên đặc điểm dựa trên những nội dung sau:

* Nếu là dạng địa hình đồng bằng:

 • Thuộc loại nào (do sông, suối nào bồi tụ nên).
 • Đặc điểm bề mặt (bằng phẳng hay gợn sóng).
 • Có thuận lợi cho canh tác nông nghiệp không.
 • Dân cư đông đúc hay không.

* Nếu là dạng địa hình cao nguyên:

 • Thuộc loại cao nguyên nào (do núi lừa hoặc do núi đá vôi tạo nên).
 • Đặc điếm bề mặt (bàng phang hay gợn sóng, có đồi hay không), đặc điểm sườn.
 • Có thuận lợi cho việc trồng cây công nghiệp và chăn nuôi gia súc không. + Dân cư đông đúc hay thưa thớt.

* Nếu là dạng địa hình đồi:

 • Có nhiều đồi hay không, dạng đồi bát úp đơn độc, hay các dãy đồi kéo dài. + Đặc điếm đỉnh, sườn đồi.
 • Thuận lợi cho sản xuất nông, lâm nghiệp hay không.
 • Dân cư có đông đúc hay không.
 • 4 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải địa lí 6 mới