Tại sao người ta lại nói rằng: Nội lực và ngoại lực là hai lực đối nghịch nhau?

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 41 sgk Địa lí 6

Tại sao người ta lại nói rằng: Nội lực và ngoại lực là hai lực đối nghịch nhau?

Bài làm:

Địa hình bề mặt Trái đất rất phức tạp. Đó là kết quả của sự tác động lâu dài và liên tục của nội lực và ngoại lực.

  • Tác động của ngoại lực làm cho bề mặt trái đất được san bằng, hạ thấp địa hình.
  • Tác động của nội lực làm cho bề mặt trái đất nâng lên gồ ghề.

=> Chính điều đó người ta mới nói rằng : “ Nội lực và ngoại lực đối nghịch nhau”.

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021