Núi già và núi trẻ khác nhau ở những điểm nào?

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 45 sgk Địa lí 6

Núi già và núi trẻ khác nhau ở những điểm nào?

Bài làm:

Bài 13: Địa hình bề mặt trái đất – sgk Địa lí 6 trang 42

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021