Bài 15: Các mỏ khoáng sản

 • 1 Đánh giá

Khoáng sản là nguồn tài nguyên có giá trị của mỗi quốc gia. Hiện nay, nhiều khoáng sản trở thành nguồn nguyên nhiên liệu không thể thay thế của ngành công nghiệp quan trọng. Vậy khoáng sản là gì và chúng được hình thành như thế nào? Bài học hôm nay sẽ giải đáp giúp bạn vấn đề đó.

Nội dung bài viết gồm có 2 phần:

 • Kiến thức trọng tâm
 • Hướng dẫn giải bài tập

A. Kiến thức trọng tâm

1. Các loại khoáng sản

a. Khái niệm:

 • Khoáng sản là những tích tụ tự nhiên từ các khoáng vật và đá có ích được con người khai thác và sử dụng.

b. Phân loại:

Dựa vào tính chất và công dụng, khoáng sản được chia làm 3 nhóm:

 • Khoáng sản năng lượng: than, dầu mỏ, khí đốt…
 • Khoáng sản kim loại: sắt, Mangan, đồng, chì, kẽm….
 • Khoáng sản phi kim loại: Muối mỏ, A –pa –tit, đá vôi…

2. Các mỏ khoáng sản nôi sinh và ngoại sinh

a. Khái niệm:

 • Mỏ khoáng sản là những nơi tập trung khoáng sản.

b. Phân loại:

 • Các mỏ khoáng sản nội sinh là các mỏ được hình thành do nội lực (quá trình mắc – ma)
 • Ví dụ: Vàng, đồng, chì…
 • Các mỏ khoáng sản ngoại sinh là các mỏ được hình thành do các quá trình ngoại lực (quá trình phong hóa, tích tụ…)
 • Ví dụ: than đá, dầu mỏ, đá vôi, cao lanh…

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài học

Trang 49 sgk Địa lí 6

Dựa vào bảng trang 49, em hãy kể tên một số khoáng sản và nêu công dụng của chúng.

=> Xem hướng dẫn giải

Trang 49 sgk Địa lí 6

Nêu tên một số khoáng sản ở địa phương em?

=> Xem hướng dẫn giải

Trang 49 sgk Địa lí 6

Tại sao gọi là mỏ nội sinh và mỏ ngoại sinh?

=> Xem hướng dẫn giải

Hướng dẫn giải các bài tập cuối bài học

Câu 1: Trang 50 sgk Địa lí 6

Khoáng sản là gì? Khi nào gọi là mỏ khoáng sản?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 50 sgk Địa lí 6

Hãy trình bày sự phân loại khoáng sản theo công dụng?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 50 sgk Địa lí 6

Qúa trình hình thành mỏ nội sinh và ngoại sinh khác nhau như thế nào?

=> Xem hướng dẫn giải

Bài tập: Tổng hợp câu hỏi ôn tập và câu trả lời bài 15 các mỏ khoáng sản

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm địa lí 6 bài 15: Các mỏ khoáng sản


 • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021