Bài 1: Vị trí, hình dạng và kích thước của Trái Đất

 • 1 Đánh giá

Như chúng ta đã biết, Trái Đất chỉ là một hành tinh nhỏ trong hệ mặt trời. Tuy nhiên nó lại là thiên thể duy nhất trong hệ mặt trời có sự sống. Chính vì vậy, con người luôn tìm cách để khám phá nó. Vậy Trái Đất có gì đặc biệt, mời các bạn cùng đến với bài vị trí, hình dạng và kích thước của Trái Đất.

A. Kiến thức trọng tâm

1. Vị trí của Trái Đất trong hệ mặt trời

 • Hệ mặt trời gồm có 8 hành tinh: Sao Thủy, sao Kim, Trái Đất, sao Hỏa, sao Mộc, sao Thổ, sao Thiên Vương, sao Hải Vương.
 • Theo đó, Trái Đất nằm ở vị trí thứ ba theo thứ tự xa dần của hệ Mặt Trời.

=> Vị trí thứ ba của Trái Đất là một trong những điều kiện rất quan trọng để góp phần nên trái đất là hành tinh duy nhất có sự sống trong Hệ Mặt Trời.

2. Hình dạng, kích thước của Trái Đất và hệ thống kinh, vĩ tuyến.

a, Hình dạng: Trái Đất có dạng hình cầu.

b, Kích thước

Trái Đất có kích thước rất lớn.

 • Có bán kính rộng 6370 km
 • Đường xích đạo 40078 km
 • Diện tích: 510 triệu km2

c. Hệ thống kinh tuyến, vĩ tuyến

*Khái niệm:

 • Kinh tuyến là những đường nối liền hai điểm Cực Bắc và Cực Nam có độ dài bằng nhau.
 • Kinh tuyến gốc là kinh tuyến 0 độ qua đài thiên văn Grinuyt nước Anh.
 • Vĩ tuyến là những đường thẳng vuông góc với kinh tuyến có đặc điểm song song với nhau và độ dài nhỏ dần từ xích đạo về cực.
 • Vĩ tuyến gốc là đường xích đạo, đánh số 0 độ.

* Tác dụng: Đường kinh tuyến và vĩ tuyến dùng để xác định mọi địa điểm trên bề mặt Trái Đất.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài học

Trang 6 - SGK Địa 6

Quan sát hình 1, em hãy kể tên tám hành tinh trong hệ Mặt Trời và cho biết Trái Đất nằm ở vị trí thứ mấy trong các hành tinh, theo thứ tự xa dần Mặt Trời?

=> Xem hướng dẫn giải

Trang 7 - SGK Địa 6

Dựa vào hình 2, hãy cho biết độ dài bán kính và đường Xích đạo của Trái Đất?

=> Xem hướng dẫn giải

Trang 7 - sgk Địa 6

Hãy cho biết các đường nối liền hai điểm cực Bắc và cực Nam trên bề mặt quả địa cầu là những đường gì? Những vòng tròn trên quả địa cầu vuông góc với các kinh tuyến là những đường gì?

=> Xem hướng dẫn giải

Trang 7 - sgk Địa 6

Hãy xác định trên quả địa cầu đường kinh tuyến gốc và đường vĩ tuyến gốc?

=> Xem hướng dẫn giải

Trang 7 - sgk Địa 6

Kinh tuyến đối diện với kinh tuyến gốc là kinh tuyến bao nhiêu độ?

=> Xem hướng dẫn giải

Trang 8 - sgk Địa 6

Hãy chỉ nửa cầu Bắc, nửa cầu Nam, các vĩ tuyến Bắc, vĩ tuyến Nam trên quả địa cầu hoặc trên hình 3?

=> Xem hướng dẫn giải

Hướng dẫn giải các bài tập cuối bài học

Câu 1: Trang 8 - sgk Địa 6

Trên quả địa cầu, nếu cứ cách 10 độ, ta vẽ một kinh tuyến thì có tất cả bao nhiêu kinh tuyến? Nếu cách 10 độ, ta vẽ một vĩ tuyến thì sẽ có bao nhiêu vĩ tuyến Bắc và bao nhiêu vĩ tuyến Nam?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 8 - sgk Địa 6

Hãy vẽ một hình tròn tượng trưng cho Trái Đất và ghi trên đó: Cực Bắc, cực Nam, đường Xích đạo, nửa cầu Bắc và nửa cầu Nam?

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm địa lí 6 bài 1: Vị trí, hình dạng và kích thước của Trái Đất


 • 43 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải địa lí 6 mới