Hãy cho biết các đường nối liền hai điểm cực Bắc và cực Nam trên bề mặt quả địa cầu là những đường gì? Những vòng tròn trên quả địa cầu vuông góc với các kinh tuyến là những đường gì? Địa 6 trang 7

  • 1 Đánh giá

Trang 7 - sgk Địa 6

Hãy cho biết các đường nối liền hai điểm cực Bắc và cực Nam trên bề mặt quả địa cầu là những đường gì? Những vòng tròn trên quả địa cầu vuông góc với các kinh tuyến là những đường gì?

Bài làm:

  • Các đường nối liền hai điểm cực Bắc và cực Nam trên bề mặt quả địa cầu là những đường kinh tuyến. Tất cả các đường kinh tuyến đều có độ dài bằng nhau.
  • Những vòng tròn trên quả địa cầu vuông góc với các kinh tuyến là những đường vĩ tuyến. Khi đi về hai cực thì các đường vĩ tuyến sẽ nhỏ hơn.
  • 6 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải địa lí 6 mới