Bài 17: Lớp vỏ khí

 • 1 Đánh giá

Mọi hoạt động của con người đều liên quan đến lớp vỏ khí hay khí quyển. Thiếu không khí sẽ không có sự sống trên trái đất. Chính vì thế, chúng ta cần biết lớp vỏ khí gồm những thành phần nào, cấu tạo của nó ra sao và nó có vai trò gì trên Trái đất. Bài học hôm nay sẽ giúp các bạn hiểu rõ vấn đề đó.

Nội dung bài học gồm có 2 phần:

 • Kiến thức trọng tâm
 • Hướng dẫn giải bài tập

A. Kiến thức trọng tâm

1. Thành phần của không khí:

 • Khí Nitơ: 78%
 • Khí Ôxi : 21%
 • Hơi nước và các khí khác: 1%

2. Cấu tạo của lớp vỏ khí (lớp khí quyển)

Khí quyển(lớp vỏ khí): là lớp không khí bao quanh Trái Đất.

a.Tầng đối lưu (0->16km)

 • Tập trung tới 90% không khí. Không khí chuyển động theo chiều thẳng đứng.
 • Nhiệt độ giảm dần khi lên cao: trung bình cứ lên cao 100m thì nhiệt độ giảm 0,60 C.
 • Là nơi sinh ra các hiện tượng khí tượng: mây mưa sấm chớp…

b.Tầng bình lưu (16->80km)

 • Lớp Ôzôn ngăn cản những tia bức xạ mặt trời có hại cho sinh vật và con người.

c. Các tầng cao của khí quyển (> 80 km )

 • Không khí cực loãng.
 • Không có quan hệ trực tiếp với đời sống của con người.

3. Các khối khí

 • Tùy thuộc vào vị trí hình thành, nhiệt độ và bề mặt tiếp xúc mà ta phân chia các khối khí ra làm các loại: khối khí nóng, khối khí lạnh; khối khí lục địa, khối khí đại dương.

Bài 7: Lớp vỏ khí – sgk Địa lí 6 trang 52

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài học

Trang 52 sgk Địa lí 6

Dựa vào biểu đồ hình 45, cho biết:

+ Các thành phần của không khí

+ Mỗi thành phần chiếm tỉ lệ bao nhiêu?

=> Xem hướng dẫn giải

Trang 52 sgk Địa lí 6

Quan sát hình 46, hãy cho biết:

+ Lớp vỏ khí gồm những tầng nào?

+ Tầng gần mặt đất, có độ cao trung bình đến 16 km là tầng gì?

=> Xem hướng dẫn giải

Trang 53 sgk Địa lí 6

Dựa vào kiến thức đã học, hãy cho biết vai trò của lớp vỏ khí đối với đời sống trên Trái Đất.

=> Xem hướng dẫn giải

Trang 54 sgk Địa lí 6

Dựa vào bảng các khối khí, cho biết:

 • Khối khí nóng và khối khí lạnh hình thành ở đâu? Nêu tính chất của mỗi loại.
 • Khối khí đại dương và khối khí lục địa hình thành ở đâu? Nêu tính chất của mỗi loại.

=> Xem hướng dẫn giải

Hướng dẫn giải các bài tập cuối bài học

Câu 1: Trang 54 sgk Địa lí 6

Lớp vỏ khí được chia thành mấy tầng? Nêu vị trí, đặc điểm tầng đối lưu.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 54 sgk Địa lí 6

Dựa vào đâu có sự phân ra: các khối khí nóng, lạnh và các khối khí đại dương, lục địa?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 54 sgk Địa lí 6

Khi nào khối khí bị biến tính?

=> Xem hướng dẫn giải

Bài tập: Tổng hợp câu hỏi ôn tập và câu trả lời bài 17 lớp vỏ khí

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm địa lí 6 bài 17: Lớp vỏ khí


 • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021