Hãy xác định toạ độ địa lí của các địa điểm G, H trên hình 12? Địa lí 6 trang 17

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 17 - sgk Địa lí 6

Hãy xác định toạ độ địa lí của các địa điểm G, H trên hình 12?

Bài làm:

Toạ độ các điểm G và H trên hình 12 là:

  • G (130°Đ và 15°B)
  • H (125°Đ và 0°)
  • 1 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021