Hãy tìm điểm C trên hình 11. Đó là chỗ gặp nhau của đường kinh tuyến và vĩ tuyến nào? Địa lí 6 trang 15

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài học

Trang 15 - sgk Địa lí 6

Hãy tìm điểm C trên hình 11. Đó là chỗ gặp nhau của đường kinh tuyến và vĩ tuyến nào?

Bài làm:

  • Trên hình 1.1, điểm C là chỗ gặp nhau của đường kinh tuyến 20 độ Tây bà đường vĩ tuyến 10 độ Bắc.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021