Quan sát hình 38, hãy mô tả lại những gì em thấy ở trong hang động?

  • 1 Đánh giá

Trang 44 sgk Địa lí 6

Quan sát hình 38, hãy mô tả lại những gì em thấy ở trong hang động?

Bài làm:

Quan sát hình 38 ta thấy: Đây là các dạng địa hình có hình thù rất đặc biệt. Các khối núi không cao, có vách dụng đứng, đỉnh nhọn và khá gồ ghề.

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải địa lí 6 mới