Khi nào khối khí bị biến tính?

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 54 sgk Địa lí 6

Khi nào khối khí bị biến tính?

Bài làm:

Các khối khí không đứng yên một chỗ, chúng luôn di chuyển và thay đổi thời tiết mà những nơi chúng đi qua.

Đồng thời, chúng cũng chiu ảnh hưởng của mặt đệm của những nơi ấy mà thay đổi tính chất còn có thể gọi là biến tính.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021