Các chí tuyến và vòng cực là những ranh giới của các vòng đai nhiệt nào?

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn giải các bài tập cuối bài học

Câu 1: Trang 69 sgk Địa lí 6

Các chí tuyến và vòng cực là những ranh giới của các vòng đai nhiệt nào?

Bài làm:

- Các chí tuyến là ranh giới của các vành đai ôn đới và nhiệt đới.

- Các vòng cực là ranh giới của các vành đai ôn đới và hàn đới.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021