Kinh tuyến đối diện với kinh tuyến gốc là kinh tuyến bao nhiêu độ? Địa 6 trang 7

  • 1 Đánh giá

Trang 7 - sgk Địa 6

Kinh tuyến đối diện với kinh tuyến gốc là kinh tuyến bao nhiêu độ?

Bài làm:

  • Kinh tuyến đối diện với kinh tuyến gốc là kinh tuyến 180 độ.

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021