Dựa vào bảng lượng hơi nước tối đa trong không khí, em hãy cho biết lượng hoi nước tối đa mà không khí chứa được khi có nhiệt độ 10°c, 20°c, 30°c.

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài học

Trang 61 sgk Địa lí 6

Dựa vào bảng lượng hơi nước tối đa trong không khí, em hãy cho biết lượng hoi nước tối đa mà không khí chứa được khi có nhiệt độ 10°c, 20°c, 30°c.

Bài làm:

Lượng hơi nước tối đa mà không khí chứa được khi có nhiệt độ:

  • 10°c là 5g/ cm3
  • 20°c là 17g/cm3
  • 30°c là 30g/cm3
  • 1 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021