Con người đã có những biện pháp gì để hạn chế bớt những thiệt hại do động đất gây ra?

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 41 sgk Địa lí 6

Con người đã có những biện pháp gì để hạn chế bớt những thiệt hại do động đất gây ra?

Bài làm:

Để hạn chế bớt những thiệt hại do động đất gây ra, con người cần phải có những biện pháp để phòng tránh. Cụ thể đó là:

  • Nghiên cứu và xây dựng nhà cửa chịu được những chấn động lớn.
  • Lập các trạm nghiên cứu, dự báo trước để kịp thời sơ tán dân ra khỏi vùng nguy hiểm.
  • 16 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021